Tôi đã làm mất Hóa đơn / phiếu bảo hành , tôi có được trả hàng hay không?

 

Nếu sản phẩm của chúng tôi có kèm theo phiếu bảo hành bạn phải cung cấp đầy đủ giấy tờ khi hoàn trả lại cho chúng tôi. Mọi sản phẩm phải được trả lại kèm theo hóa đơn. Nếu như thiếu một trong những giấy tờ kèm theo , việc đổi trả của bạn sẽ không thực hiện được.