Tôi có thể thay đổi địa chỉ giao hàng cho đơn hàng đã đặt không?

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ giao hàng, vui lòng gọi cho chúng tôi qua số 0923665586 nhanh nhất có thể và chúng tôi sẽ cập nhật địa chỉ mới cho bạn.